Fishka

 Vit en Russie, chez Elena Meshkova, où elle pratique l'agility.